Spolupracuji

Mobirise Website Builder
Irena Kubantová

Montessori pobyty pro rodiče s dětmi
Na úžasném místě, v náruči Penzionu na Vysočině v Hartmanicích, společně organizujeme Montessori pobyty pro rodiče a děti do 3 let. V připraveném prostředí penzionu vytváříme bezpečné místo, kde je možné si osahat a vyzkoušet v praxi principy Montessori. Je to prostor k růstu a učení pro děti i seberozvoj pro dospělé. Trávíme kvalitní čas ve společnosti podobně naladěných žen a mužů a získáváme pro sebe podporu, zažíváme plynutí a můžeme se vzájemně obohatit.

Mobirise Website Builder
Kristýna Šálková

Pobyty pro ženy
Společně připravujeme Nabíjející víkendy pro mámy. Ve známém a milém prostředí penzionu na Vysočině, v podpůrném kruhu žen, načerpáme energii. Pomůžeme každé mámě zvědomit si, jak se ve svém životě aktuálně má. A podpoříme ji v objevení toho, co by ráda změnila, kam by si přála se posunout. V bezpečném prostředí posdílíme zkušeností a vzájemně se obohatíme. Věřím, že se získanou odvahou se ženy dostanou více do své síly a posunou se blíže vykročení směrem ke svému nově vytyčenému cíli.

První pobyt - 16-18.9.2022
Druhý pobyt - 24-26.2.2023

Mobirise Website Builder
Bio-Well s LaMaLa

Analýza na přístroji Bio-Well
Při své práci lékařky jsem vždy toužila najít způsob, jak si včas všimnout, že by se mohla rozvinout nemoc. To znamená věnovat více pozornosti tomu, jak potížím předcházet, než-li je léčit. A kladla jsem si otázky. Jakým nástrojem by bylo možné odhalit signály, že se člověk svým chováním vzdaluje zdraví? A jak by se to dalo změnit? Lze poznat, že tělo potřebuje jinou péči než dosud?

Teď už vím, že to, co je pro zdraví velmi prospěšné, je opečování nejen těla, ale i mysli, našich emocí a také duše. A pokud člověk dlohoudobě pokračuje na cestě životem v nerovnováze, ať už fyzické či psychické, může to mít za čas nějaké následky. A že než je nemoc vidět na těle, lze její možný příchod sledovat podle jemných náznaků mnohem dříve.

© Volbou k síle - Petra Novotná (2022)

Made with ‌

Mobirise.com