Kineziologie metoda - One Brain 3in1 Concepts

Nemusí to tak být!!!

Pokud máme problém, máme sami v sobě ukryto i jeho řešení. To nejlepší, naše vlastní. Jen ho ve chvíli akutního či dlouhotrvajícího stresu nevidíme. Během kineziologického sezení pomocí metody One Brain 3in1 Concepts lze snížit stres, navýšit motivaci a jemně a nenásilně pomoci uvidět toto jedinečné individuální řešení…

Naše reakce na situace v našem životě nemusí být jen podvědomé a automatické. Můžeme ve svém životě začít cítit VOLBU. A to nejen v tom, co si dáme ke snídani, ale i v tom, jak se budeme CÍTÍT.

Spousta traumatizujících situací, které na nás mají dlouhodobý vliv, se stane v dětství a my k nim v dospělosti nemáme vědomý přístup, nepamatujeme si je.

To však neznamená, že nás tyto situace neovlivňují…

Jako příklad uvedu malé dítě vystavené náročné situaci, kterou může být pobyt v nemocnici bez maminky. Tato situace může spustit smyčku chování „musím si poradit sám, nikomu nemůžu věřit“.

Toto je chování, které mu pro danou chvíli umožnilo přežít. Ale jako 30 letému dospělému mu tato smyčka značně komplikuje život a brání mu mít fungující vztahy a být empatickým partnerem a rodičem.

Pokud nastane stres, mozek nefunguje efektivně. Pracuje jen na minimální část své kapacity. Přepíná do programu „STAV NOUZE“ a odpojí se jeho přední část s vědomým fungováním a na scénu se dostává mnohem starší část, a sice mozkový kmen. Je to část mozku, kterou máme od svých dávných zvířecích předků, a umožňuje nám přežití, reaguje na aktuální situaci, která nás ohrožuje TEĎ. Neřeší ji nijak kreativně, promyšleně. V těchto situacích nemáme přístup k logickému myšlení, jsme pouze v modu reakce útěk, útok, paralýza…

Tyto pradávné programy jsou důležité, umožnily našim předkům přežití. Zajistily ulovení potravy a únik před dravci. V situacích kdy reaguje starověký lovec na útok šavlozubého tygra, je to naprosto adekvátní reakce. Pokud ale stejnou smyčkou, včetně vyplavení stresových hormonů a celé kaskády v těle, včetně zapojení všech svalů nutných k útěku či útoku, reagujeme pokaždé, když např. na nás zakřičí šéf, není to dlouhodobě pro tělo přínosná reakce.

Pokud se nám v našem současném životě stále dokola a s různými lidmi opakují podobné situace, ve kterých se necítíme dobře a ve SVÉ SÍLE a máme pocit, že v nich nemáme VOLBU, pravděpodobně tyto naše zažité programy chování pocházejí z našeho dětství. Tehdy nám pomohly přežít situace, které byly nad naše síly, nebo v nich nebylo možné emoci prožít naplno. A nyní už nám tento model chování neslouží a naopak nám brání být vědomým tvůrcem svého života.

Svou minulost nezměníme, ale můžeme změnit své vnímání a získat jiný pohled na to, co jsme zažili. S láskou, soucitem a pochopením. Tyto situace nás již nemusí ovládat tady a teď a naše současná VOLBA může ovlivnit naši BUDOUCNOST tak, jak si sami přejeme…
Můžeme změnit své chování nyní a tím své příští dny. Svou VOLBOU se můžeme dostat ke své SÍLE… 

© Volbou k síle - Petra Novotná (2022)

Made with ‌

No Code Website Builder